increase Font
decrease Font
reset Font
page style Back/White
page style White/Back
page style Standard
ΕΣΠΑ 2014-2020
ENIΣΧΥΣΗ COVID-19 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Προγράμματα

ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί. Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι» (προηγούμενη Πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω covid-19 με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ). Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: o οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα), o τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. o οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις. o καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. o επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, με καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 23.500.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πόροι εκ των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου (1,5 εκ. €), Καρδίτσας (1,0 εκ. €) και Τρικάλων (1,0 εκ. €) που διατίθενται αποκλειστικά για επιχειρήσεις που εντάσσονται στις περιοχές αυτών. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ως εξής :

  • «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019. Πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019,
  • «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020. Η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ως 100%. Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης με μοναδικό Κριτήριο βαθμολόγησης τη Μείωση Κύκλου Εργασιών (τζίρου) επιχείρησης σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί και που συνοπτικά είναι : Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η Μείωση του Κύκλου Εργασιών, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού άνω του 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, βαθμολογείται ως εξής :
Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% Μείωση τζίρου άνω του 80%  
10 40 70 100  

Η μείωση Κύκλου Εργασιών προκύπτει ως % ποσοστό από τον τύπο : «((Κύκλος Εργασιών του 2019 μείον Κύκλος εργασιών 2020) /προς Κύκλο εργασιών 2019)» ή «(Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 μείον Κύκλος εργασιών αντιστοίχων τριμήνων 2020) /προς Κύκλο εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019». Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.

Για «Νεοσύστατη επιχείρηση», ορίζεται ως μείωση στον κύκλο εργασιών τιμή 100%.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€, αναλόγως της μείωσης τζίρου και όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της δημόσιας χρηματοδότησης προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των εξής δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020 : 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485. Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της παρούσας Προδημοσίευσης υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, ο έλεγχος θα διενεργηθεί με την τελευταία οριστικοποιημένη δήλωση Ε3 έως την έκδοση της παρούσης.

Το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής :

  • Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων τους στο 2020,
  • Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής :
Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% Μείωση τζίρου άνω του 80%
2.000 € 3.500 € 5.000 € 7.000 €

υπό την προϋπόθεση για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό προς επιχορήγηση τις 2.000€. Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη δημόσια επιχορήγηση, σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης καταλογίζεται στην επιχείρηση που το έλαβε και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο σύνολό του. Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία και πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, έως την εξάντληση των διατιθέμενων Π/Υ της.

Εν συνεχεία, κατ’ επιλογή των δικαιούχων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση και ΠΕΠ.Θ, υποβάλλεται το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης το αργότερο έως την 31-10-2022, μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση, και ακολουθεί αντίστοιχα η υποβολή Αιτήματος καταβολής ενίσχυσης και το αργότερο έως 31-03-2023, άλλως επιβάλλεται διακοπή της ενίσχυσης και απένταξη της επιχείρησης από τη Δράση και το ΠΕΠ.Θ. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων θα καθοριστούν μέσω της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ που πρόκειται να εκδοθεί στο προσεχές διάστημα. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis . Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π.

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων  30/ 03/2022 ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων  29/04/2022 ώρα 15:00